Obnova zahrady Mateřské školy Na Výšinách v Praze 7

Školka Na Výšinách, kterou navštěvuje 168 dětí, se nachází uprostřed zástavby v dopravně rušné části města, přímo nad tunelem Blanka a v těsné blízkosti stadionu AC Sparta. Zahrada již řadu let chátrá a během nedávných oprav školní budovy byla navíc značně poničena.

Někteří rodiče a učitelé se rozhodli to změnit a pomocí ankety zjistili, že jejich snaha má v místní komunitě odezvu. Zahradu chtějí přetvořit v klidnou a inspirativní oázu, která dětem umožní bezpečným způsobem zkoumat a objevovat okolní svět. 

Nová zahrada bude využívat převážně přírodní nebo recyklované prvky a materiály. Kromě příležitostí pro volnou hru a mnoho různých aktivit nabídne také prostor pro setkávání a kulturní akce. Do projektu se zapojují učitelky, rodiče, děti ze školky i mateřského centra a také senioři, prvňáci ze sousední školy, děti z kroužků blízkého DDM nebo spolek židovských žen. Projekt obnovy tak otevírá zahradu i pro širší komunitu.

výběr projektuGrantová výzva 2013
realizaceod listopadu 2013
nákladyzatím nejsou stanoveny
grant750 tis. Kč (1. a 2. kolo výzvy)
projektantDipl. Ing. Susanne Spurná, Ing. arch. Zuzana Novotná
výtvarníkMichael Grasemann
rozloha2 700 m2